Facebook

สินค้า

สินค้าแบ่งตามประเภทสินค้า > สินค้าประเภทขนมซอง > ปลาสวรรค์ ทาโร่

ปลาสวรรค์ ทาโร่

ปลาสวรรค์ ทาโร่

ทาโรเป็นของรับประทานเล่นในช่วงวัน สามารถกินได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น ไปดูหนัง นั่งอ่านหนังสือเรียน
ไม่มีไขมัน สามารถกินได้เรื่อยๆ เนื้อปลายังมีประโยชน์มากมาย

ปลาสวรรค์ ทาโร่ รูปใหญ่