Facebook

สินค้า

สินค้าแบ่งตามประเภทสินค้า > สินค้าประเภทสาหร่าย > สาหร่ายทะเลทอดกรอบ มาชิตะ

สาหร่ายทะเลทอดกรอบ มาชิตะ

สาหร่ายทะเลทอดกรอบ มาชิตะ

สาหร่ายรสชาติแท้ๆ ผลิตจากโรงงานมาตรฐานเกาหลีอัดแน่นเต็มรสดั้งเดิม อร่อยเนี้ยบ สาหร่ายเต็มๆ

สาหร่ายทะเลทอดกรอบ มาชิตะ รูปใหญ่