Facebook

สินค้า

สินค้าแบ่งตามประเภทสินค้า > สินค้าประเภทสาหร่าย > สาหร่ายทอดกรอบ โอโนริ

สาหร่ายทอดกรอบ โอโนริ

สาหร่ายทอดกรอบ โอโนริ

สาหร่ายทอดกรอบ โอโนริ โดย โออิชิ มี 2 รสชาติ คือ รสชาติดั้งเดิมของญี่ปุ่นและรสพริกญี่ปุ่น

สาหร่ายทอดกรอบ โอโนริ รูปใหญ่

สาหร่ายทอดกรอบ โอโนริ รูปประกอบเพิ่มเติม