Facebook

สินค้า

สินค้าแบ่งตามประเภทสินค้า > สินค้าประเภทขนมโบราณ > เยลลี่เลิฟลี่ และโพลาเบลลี่

เยลลี่เลิฟลี่ และโพลาเบลลี่

เยลลี่เลิฟลี่ และโพลาเบลลี่

เยลลี่เลิฟลี่ วุ้นคาราจีแนนถ้วยรูปหัวใจ และ โพลาเบลลี่ วุ้นคาราจีแนนในรูปแบบแท่ง ยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อย เหมาะกับอากาศเมืองไทยสุดๆ

เยลลี่เลิฟลี่ และโพลาเบลลี่ รูปใหญ่

เยลลี่เลิฟลี่ และโพลาเบลลี่ รูปประกอบเพิ่มเติม