Facebook

สินค้า

สินค้าแบ่งตามประเภทสินค้า > สินค้าประเภทเครื่องดื่ม > ชาเขียว อิชิตัน

ชาเขียว อิชิตัน

ชาเขียว อิชิตัน

ชาเขียว อิชิตัน ชาเขียวออร์แกนิค ออร์แกนิคคือการที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต ซึ่งในที่นี้แสดงว่าใบชาเขียวอิชิตันไม่ได้ใช้สารเคมี หรือ ยาฆ่าแมลงในการปลูกเลย นั่นทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หอมสดชื่น รสชาติกลมกล่อม คงคุณค่าจากชาเขียวคุณภาพ เต็มไปด้วยคุณประโยชน์จากสารอนุมูลอิสระ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ดื่มเท่านั้น

ชาเขียว อิชิตัน รูปใหญ่