Facebook

สินค้า

สินค้าแบ่งตามประเภทสินค้า > สินค้าประเภทครีม ช็อกโกแลต และเวเฟอร์ > บิสกิตสอดไส้ครีมและแยมผลไม้ ดิวเบอร์รี่

บิสกิตสอดไส้ครีมและแยมผลไม้ ดิวเบอร์รี่

บิสกิตสอดไส้ครีมและแยมผลไม้ ดิวเบอร์รี่

ดิวเบอร์รี่ คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมผลไม้ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความหอมหวานของเนื้อคุกกี้และไส้ครีมตรงกลางและรสหวานอมเปรี้ยวของแยมผลไม้ที่สอดแทรกอยู่ตรงกลางชิ้นคุกกี้

บิสกิตสอดไส้ครีมและแยมผลไม้ ดิวเบอร์รี่ รูปใหญ่