Facebook

สินค้า

สินค้าแบ่งตามประเภทสินค้า > สินค้าประเภทขนมปี๊บ > ขนมปี๊บ แครกเกอร์สอดไส้

ขนมปี๊บ แครกเกอร์สอดไส้

ขนมปี๊บ แครกเกอร์สอดไส้

ขนมปี๊บ แครกเกอร์สอดไส้ มีให้เลือกทั้งไส้ครีม ไส้วนิลา ไส้ใบเตย ไส้กาแฟ หรือแม้แต่ไส้ทุเรียนก็มีขาย มีจำหน่ายทั้งแบบปี๊บเล็ก และปี๊บใหญ่

ขนมปี๊บ แครกเกอร์สอดไส้ รูปใหญ่