Facebook

สินค้า

สินค้าแบ่งตามประเภทสินค้า > สินค้าประเภทครีม ช็อกโกแลต และเวเฟอร์ > เวเฟอร์เคลือบช็อคโกแลต คิทแคท

เวเฟอร์เคลือบช็อคโกแลต คิทแคท

เวเฟอร์เคลือบช็อคโกแลต คิทแคท

เวเฟอร์เคลือบช็อคโกแลต ตราคิทแคท เวเฟอร์กรอบ เคลือบชอกโกแลตนมเข้มข้น หอมอร่อย "คิดจะพัก… คิดถึง Kit Kat"

เวเฟอร์เคลือบช็อคโกแลต คิทแคท รูปใหญ่