Facebook

สินค้า

สินค้าแบ่งตามประเภทสินค้า > สินค้าประเภทลูกอมและหมากฝรั่ง > ลูกอมเคี๊ยวหนึบ ฮิตโต

ลูกอมเคี๊ยวหนึบ ฮิตโต

ลูกอมเคี๊ยวหนึบ ฮิตโต

ลูกอมเคี้ยวหนึบ เย็น 2 ชั้น ตราฮิตโต้ เย็นชุ่มคอ หอมชื่นใจ ซ่า 3 สไตล์ มี 3 รสคือ รสยูคาลิปตัส รสสเปียร์มินต์ และรสเปปเปอร์มินต์

ลูกอมเคี๊ยวหนึบ ฮิตโต รูปใหญ่