Facebook

สินค้า

สินค้าแบ่งตามประเภทสินค้า > สินค้าประเภทครีม ช็อกโกแลต และเวเฟอร์ > เวเฟอร์สอดไส้ครีม ครีโก้

เวเฟอร์สอดไส้ครีม ครีโก้

เวเฟอร์สอดไส้ครีม ครีโก้

เวเฟอร์สอดไส้ครีม ตราครีโก้ มีครีมหลายรสชาติได้แก่ ครีมช็อตโกแลต ครีมนม และครีมคัสตาร์ต

เวเฟอร์สอดไส้ครีม ครีโก้ รูปใหญ่